Privacy verklaring

Badminton vereniging BVBeuningen houdt van haar leden privacy gevoelige gegevens bij.

Het betreft hierbij de volgende gegevens:

Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

Deze informatie is opgeslagen in een computerbestand op de lokale computers van de penningmeester en de secretaris van onze vereniging.

De gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden om de vereniging draaiende te houden. Dit zijn:

– Innen van contributie;

– Mails met algemene mededelingen naar leden versturen (mails worden altijd via de bcc verstuurd);

– Inschrijven bij de badminton bond;

– Gegevens kunnen aan diverse instanties verstrekt worden om subsidie aanvragen te kunnen doen;

– De gegevens worden ook aan de competitieleider en aan de activiteitencommissie verstrekt.

De gegevens worden verder niet aan andere partijen verstrekt dan wel verkocht.

 

Van gehouden evenementen worden door BVBeuningen geen foto’s/video’s gepubliceerd zonder vooraf toestemming van betrokkenen op de foto/video te vragen.

 

Deelname aan een groepsapp is op individuele basis en is geen verplichting vanuit onze vereniging.

Scroll naar boven